14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 261 af 22. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 I forbindelse med behandling af en bestilling om etablering eller ændring af faste kredsløb til beredskabsmæssige formål har udbyderen pligt til at sørge for:

  • 1) at registrere kredsløbet med et entydigt identifikationsnummer,

  • 2) at registrere de kredsløb, som bestiller angiver som vitale kredsløb, med højeste omlægningsprioritet,

  • 3) at registrere kredsløbets transmissionskapacitet og nettermineringspunkter,

  • 4) forud for arbejdets udførelse at tage kontakt til den kontaktperson hos bestilleren, der er angivet i bestillingen, med henblik på tilrettelæggelse af arbejdets udførelse, og

  • 5) at underrette bestiller, hvis bestillingen ikke kan udføres som anført i bestillingen.

•••

Stk. 2 Udbyderen har pligt til at registrere efterfølgende nedkobling af faste kredsløb til beredskabsmæssige formål.

•••

Stk. 3 Udbyderen skal sikre, at kredsløb, hvor mindst et nettermineringspunkt er placeret i udlandet, kan identificeres ved det identifikationsnummer, som bestiller angiver.

•••
profile photo
Profilside