Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 261 af 22. februar 2021

Bestilling og idriftsættelse af kredsløb
§ 10

Enhver beredskabsaktør kan bestille faste kredsløb til beredskabsmæssige formål hos en erhvervsmæssig udbyder af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, der udbyder sådanne kredsløb.

Stk. 2 En beredskabsaktør, som er en privat virksomhed eller institution, og som ønsker at bestille et fast kredsløb til beredskabsmæssige formål i henhold til denne bekendtgørelse, skal på udbyderens anmodning dokumentere, at det bestilte kredsløb er beredskabsmæssigt relevant i forbindelse med virksomhedens eller institutionens varetagelse af opgaver for en offentlig myndighed eller institution.

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed kan efter anmodning fra udbyderen eller bestilleren af kredsløbet træffe afgørelse om, hvorvidt et bestilt kredsløb er beredskabsmæssigt relevant, jf. stk. 2, og dermed om, hvorvidt den pågældende private virksomhed eller institution er bestillingsberettiget i henhold til denne bekendtgørelse.