14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. Kapitel 6

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 261 af 22. februar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

Kapitel 6

Straffebestemmelser og ikrafttrædelse

§19 Med bøde straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§20 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 564 af 1. juni 2016 om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. ophæves.

profile photo
Profilside