14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 261 af 22. februar 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

Kapitel 2

Prioriteret adgang til fastnet

§2 Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige taletelefonitjenester i fastnet skal etablere, effektuere og vedligeholde såvel administrative som tekniske foranstaltninger til gennemførelse af sikret adgang og sikret fortrinsret for abonnenter, som er udpeget af beredskabsaktører.

Stk. 2 Nye udbydere skal have etableret de i stk. 1 nævnte foranstaltninger senest ét år efter udbuddets påbegyndelse.

§3 Flytter en abonnent med sikret adgang eller sikret fortrinsret sin direkte accestilslutning til en anden erhvervsmæssig udbyder af offentligt tilgængelige taletelefonitjenester i fastnet, overgår forpligtelsen efter § 2, stk. 1, til den nye udbyder.

Stk. 2 Den afgivende udbyder skal uden ugrundet ophold oplyse den nye udbyder om abonnentens sikringsmæssige status.

§4 Udbyderne skal uden ugrundet ophold underrette den rekvirerende beredskabsaktør, såfremt der sker ændringer af et abonnement med sikret adgang eller sikret fortrinsret, som har betydning for den etablerede sikring.

§5 Udbyderne skal årligt inden udgangen af januar måned underrette Center for Cybersikkerhed om antallet af abonnenter med etableret sikring.

§6 Udbyderne skal sikre, at der ikke er flere abonnenter med sikret fortrinsret, end at fortrinsretten til enhver tid kan opretholdes.

§7 Udbyderne skal straks underrette Center for Cybersikkerhed og de rekvirerende beredskabsaktører, såfremt helt særlige omstændigheder gør, at forpligtelsen vedrørende sikret adgang og sikret fortrinsret efter § 2, stk. 1, midlertidigt ikke kan gennemføres.

§8 Center for Cybersikkerhed kan i en beredskabssituation eller i en anden ekstraordinær situation påbyde udbyderne uden ugrundet ophold at iværksætte de forberedte foranstaltninger med henblik på at gennemføre den sikrede adgang.

profile photo
Profilside