Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018

§ 6

Virksomhederne og den centrale lagerenhed skal organisere beredskabet, således at det sikres, at virksomheden kan modtage varsler af teknisk karakter fra andre virksomheder og myndighederne. Virksomhederne skal på baggrund af egne risiko- og sårbarhedsvurderinger etablere den fornødne organisering, der kan iværksætte relevante tiltag ved modtagelse af et varsel.

Stk. 2 Virksomhederne og den centrale lagerenhed skal sikre, at beredskabsarbejdet organiseres, således at de i akutte situationer er i stand til at kommunikere med relevante samarbejdsparter for at genoprette forsyningen af eget produkt til slutbrug.

Stk. 3 Såfremt virksomheden eller den centrale lagerenhed er afhængig af anden virksomheds eller tredjeparts ydelser eller bistand for at organisere beredskabet eller sikre forsyningen, skal virksomheden eller den centrale lagerenhed tilsikre at have etableret de fornødne procedurer og aftaler med denne virksomhed eller tredjepart til fortsat at kunne sikre beredskabet og forsyningen.