Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018

Koordinerende og operative forhold omkring beredskabet
§ 4

Virksomhederne og den centrale lagerenhed, er ansvarlige for eget beredskab, herunder at planlægge og administrere tiltag i egen organisation, samt indgå aftaler med andre virksomheder, der har indflydelse på virksomhedens beredskab efter § 2 stk. 2.

Stk. 2 Virksomheder og den centrale lagerenhed, der af geografiske eller tekniske årsager er afhængige af forsyningskritisk infrastruktur, der opereres eller ejes af andre virksomheder eller tredjeparter, i varetagelsen af sin egen tjeneste skal sikre, at denne afhængighed ikke medfører komplikationer for virksomhedens operative og planlægningsmæssige opgaver, der skal sikre den fortsatte drift af forsyningskritiske processer og forsyningskritiske it-systemer.

Stk. 3 Virksomheder, der alene er afhængige af forsyningskritisk infrastruktur, som ejes eller opereres af andre virksomheder, den centrale lagerenhed eller tredjeparter, kan ved ansøgning til Energistyrelsen fritages for beredskabsplanlægning efter denne bekendtgørelse, såfremt det kontraktmæssigt kan godtgøres, at den pågældende virksomhed varetager denne opgave i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og underkaster sig Energistyrelsens tilsyn.

Stk. 4 Ansøgningen sendes skriftligt til Energistyrelsen og skal som minimum indeholde:

  • 1) En beskrivelse af de praktiske forhold, der tilsiger, at en anden virksomhed skal varetage beredskabsplanlægningen.

  • 2) De relevante kontrakter, der dokumenterer, at virksomheden, den centrale lagerenhed eller tredjeparten påtager sig at overholde og varetage forpligtigelserne i denne bekendtgørelse og samtidig underkaster sig Energistyrelsens tilsyn med overholdelsen heraf.

Stk. 5 Energistyrelsen har 6 uger fra modtagelsen af ansøgningen til at træffe afgørelse herom. Afgørelsen skal meddeles skriftligt til ansøgeren.