14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 424 af 25. April 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Definitioner
I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Beredskab: Foranstaltninger, processer og det arbejde, der skal forhindre, begrænse eller håndtere forsyningssvigt som resultat af nedbrud eller forstyrrelser, herunder fjendtlige handlinger, i forsyningskritiske processer eller forsyningskritisk infrastruktur, herunder it-systemer.

 • 2) Slutbrug: Råolie eller olieprodukter anvendt til forbrug i Danmark.

 • 3) Forsyningskritisk proces: Proces, der er nødvendige for forsyning til slutbrug.

 • 4) Forsyningskritisk it-system: Et it-system, der styrer eller i væsentligt omfang påvirker forsyningskritiske processer.

 • 5) Hændelse: En hændelse, hvor et nedbrud i eller angreb på et fysisk forsyningskritisk anlæg i væsentligt omfang aktiverer virksomhedens almene beredskab.

 • 6) It-sikkerhedshændelse: En hændelse, hvor et nedbrud i eller angreb på et forsyningskritisk it-system i væsentligt omfang aktiverer virksomhedens it-beredskab.

 • 7) Varsel: Melding om forhold af betydning for lagringspligtige virksomheders forsyning af olieprodukter til slutbrug, uagtet hvem der er afsenderen. Afsenderen af varslet kan være en anden lagringspligtig virksomhed, private sikkerhedsvirksomheder eller en myndighed.

 • 8) Forsyningskritisk infrastruktur: Lagre, rørledninger eller terminaler, som anvendes af de lagringspligtige virksomheder eller den centrale lagerenhed til olieforsyning til slutbrug.

 • 9) Råolie: Mineralolie af naturlig oprindelse, der består af kulbrinter og forskellige urenheder såsom svovl. Råolie forekommer i flydende form ved normal temperatur og normalt tryk. og har varierende fysiske egenskaber. Råolie omfatter også kondensat, der udvindes af associeret og ikkeassocieret gas i tilknytning til indvindingen og blandes med råolie, og halvfabrikata, der har gennemgået en raffineringsproces og skal gennemgå yderligere processer, inden de bliver til endelige olieprodukter.

 • 10) Olieprodukter: Produkter, der er fremstillet ved raffinering af råolie, og additiver eller biobrændstoffer, der tilsættes eller iblandes disse produkter.

 • 11) Virksomheder: Virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1.

•••
profile photo
Profilside