14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 424 af 25. April 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den der:

  • 1) Undlader at meddele Energistyrelsen efter § 9, stk. 1.

  • 2) Undlader at underrette Energistyrelsen efter § 14, stk. 1.

  • 3) Undlader at underrette Energistyrelsen eller Center for Cybersikkerhed efter § 14, stk. 2.

  • 4) Undlader at udarbejde evalueringer efter hændelser efter § 15, stk. 1 og 2 eller fremsende disse til Energistyrelsen efter § 15, stk. 3.

  • 5) Undlader at udlevere materiale til grundlag for Energistyrelsens tilsyn efter § 18, stk. 2.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel for overtrædelse af reglerne i bekendtgørelsen.

•••
profile photo
Profilside