Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018

§ 20

Energistyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra bestemmelser i denne bekendtgørelse, hvor ansøgeren har godtgjort, at en dispensation fra den konkrete bestemmelse i væsentligt omfang har mindre betydning eller reduceret effekt for beredskabet.