14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 424 af 25. April 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Andre bestemmelser
Virksomheder, den centrale lagerenhed og Energistyrelsen skal sikre, at følsomme oplysninger behandles med fortrolighed.

•••

Stk. 2 Ved følsomme oplysninger forstås:

  • 1) Oplysninger om konkrete risici- og sårbarheder, jf. § 8.

  • 2) Planmateriale, jf. § 10.

  • 3) Kritiske dele af beredskabsplaner, jf. §§ 11, indeholdende beskrivelse af, hvordan virksomheden eller sektoren vil agere i givne beredskabssituationer.

  • 4) Materiale af tilsvarende karakter, der af virksomheden vurderes at være følsomt.

•••

Stk. 3 Forsendelse og håndtering af følsomt materiale skal ske på en måde, der sikrer fortrolighed og integritet af materialet. Udstederen har pligt til at gøre modtageren opmærksom på eventuelle krav til håndteringen af følsomt materiale.

•••

Stk. 4 Følsomt materiale, som ikke længere benyttes, skal destrueres.

•••
profile photo
Profilside