Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018

Andre bestemmelser
§ 19

Virksomheder, den centrale lagerenhed og Energistyrelsen skal sikre, at følsomme oplysninger behandles med fortrolighed.

Stk. 2 Ved følsomme oplysninger forstås:

  • 1) Oplysninger om konkrete risici- og sårbarheder, jf. § 8.

  • 2) Planmateriale, jf. § 10.

  • 3) Kritiske dele af beredskabsplaner, jf. §§ 11, indeholdende beskrivelse af, hvordan virksomheden eller sektoren vil agere i givne beredskabssituationer.

  • 4) Materiale af tilsvarende karakter, der af virksomheden vurderes at være følsomt.

Stk. 3 Forsendelse og håndtering af følsomt materiale skal ske på en måde, der sikrer fortrolighed og integritet af materialet. Udstederen har pligt til at gøre modtageren opmærksom på eventuelle krav til håndteringen af følsomt materiale.

Stk. 4 Følsomt materiale, som ikke længere benyttes, skal destrueres.