Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018

Tilsyn
§ 18

Energistyrelsen fører tilsyn over for virksomhederne og den centrale lagerenhed om overholdelsen af §§ 2 stk. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17. Energistyrelsens tilsyn kan foretages fysisk. Ved fysisk tilsyn skal Energistyrelsen skriftligt varsle virksomheden herom senest 14 dage inden gennemførelsen af tilsynet.

Stk. 2 Virksomhederne og den centrale lagerenhed skal til en hver tid kunne udlevere følgende materiale til Energistyrelsens tilsyn:

Stk. 3 Energistyrelsen udarbejder indenfor 6 uger en rapport på baggrund af det gennemførte tilsyn. Rapporten skal forelægges virksomheden til kommentering i 4 uger inden færdiggørelse.