14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 424 af 25. April 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Generelle bestemmelser
Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte regler om beredskab, herunder it-beredskab, for virksomheder, der er kritiske for forsyning af råolie og olieprodukter til slutbrug i Danmark i en beredskabssituation og andre ekstraordinære situationer, således at forsyningen til det danske samfund i videst muligt omfang kan opretholdes og videreføres.

•••
profile photo
Profilside