14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Netvirksomheder skal, f.eks. gennem særskilte informationsplaner, sikre, at virksomheden ved større strømafbrydelser i fornødent omfang informerer myndigheder inkl. politimyndigheder, samarbejdsparter, elforbrugere, pressen og offentligheden i øvrigt om egen virksomhed. Informationen skal i muligt omfang indeholde oplysning om strømafbrydelsens forventede omfang og varighed, dens håndtering, tidspunkter for yderligere information samt rådgivning om elforbrugernes muligheder for at klare sig uden strøm.

•••

Stk. 2 Energinet skal gennem en særskilt informationsplan sikre, at virksomheden ved større strømafbrydelser og andre større hændelser i fornødent omfang informerer myndigheder, pressen og offentligheden i øvrigt om den samlede, overordnede situation for elforsyningen, jf. også § 15, stk. 2. Energinet skal i sektorberedskabsplanen efter § 8, stk. 1, angive, hvordan fremsendelsen af information fra netvirksomheder og produktionsvirksomheder til Energinet organiseres, jf. § 31, samt hvordan denne information koordineres med virksomhedernes information efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside