14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Virksomhederne skal udarbejde en vurdering af virksomhedens sårbarhed, herunder af sårbarheder i relation til virksomhedens kontinuitet, jf. § 3, stk. 3.

•••

Stk. 2 Energinet skal udarbejde en vurdering af sårbarheden for de sammenhængende elforsyningssystemer i Øst- og Vestdanmark og for sammenhængene mellem disse systemer. I vurderingerne skal indgå elforsyningssystemernes sammenhænge med nabolandenes elforsyningssystemer. Vurderingen skal endvidere indeholde en vurdering af elsektorens afhængighed af brændsler. Vurderingerne baseres bl.a. på vurderingerne efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Vurderingerne efter stk. 1 og 2 skal omfatte

  • 1) identifikation af mulige risici for virksomheden samt, om muligt, en vurdering af sandsynlighederne for disse risici,

  • 2) identifikation af virksomhedens sårbarheder over for de identificerede risici og

  • 3) identifikation, udvælgelse og prioritering af beredskabet over for disse risici og sårbarheder.

•••

Stk. 4 Virksomhederne sender konklusionerne fra vurderingen efter stk. 1 til Energistyrelsen næste gang senest den 1. oktober 2021 og derefter mindst hvert tredje år. . Energistyrelsen skal videreformidle konklusionerne fra virksomhedernes opdaterede risiko- og sårbarhedsvurderinger til Energinet. Energinet medtager virksomhedernes konklusioner i deres risiko og sårbarhedsvurderinger for de sammenhængende elforsyningssystemer efter stk. 2.

•••
profile photo
Profilside