Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 36

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 36

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 819 af 14. august 2019 om beredskab for elsektoren.