14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) ikke udarbejder eller reviderer planmateriale som angivet i § 3, stk. 1 og 4,

  • 2) ikke fremsender planmateriale til godkendelse efter § 4, stk. 1 og 2,

  • 3) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger,

  • 4) ikke overholder pålæg meddelt efter denne bekendtgørelse eller

  • 5) videregiver oplysninger, der er omfattet af § 32, til uvedkommende.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside