14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Energistyrelsens afgørelser efter § 4, stk. 1, § 11, stk. 1 og 2, § 22, stk. 1 og 2, § 26, stk. 1, og § 28, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 2 Afgørelser efter stk. 1 kan dog påklages til Energiklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

•••
profile photo
Profilside