Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 33

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 33

Energistyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra bestemmelser i denne bekendtgørelse, hvor sådanne bestemmelser i væsentligt omfang har mindre betydning eller reduceret effekt. Energinet skal høres om sådanne ansøgninger, hvis det vurderes at have indflydelse på udførelsen af den koordinerende opgave efter denne bekendtgørelse.