14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Sårbarhedsvurderinger og klassificering efter § 11, stk. 1 og 2, samt kritiske dele af beredskabsplaner og andet materiale af tilsvarende karakter skal behandles fortroligt og må ikke komme uvedkommende i hænde. Materialet kan opbevares i elektronisk form og skal opbevares således, at uautoriseret adgang, sletning, ødelæggelse, ændring og offentliggørelse forhindres.

•••

Stk. 2 Forsendelse og håndtering af følsomt materiale skal ske på måde, der sikrer fortrolighed og integritet af materialet.

•••

Stk. 3 Følsomt materiale, som ikke længere benyttes, skal destrueres.

•••

Stk. 4 Hvis følsomt materiale kompromitteres, skal skadevirkningerne opgøres og vurderes. For materiale hos virksomhederne foretages denne opgørelse og vurdering af Energinet og for andet materiale foretages dette af Energistyrelsen. Energistyrelsen afgør i samråd med Energinet og Rigspolitiet, om der er behov for, at materialet eller dele af dette skal ændres, og kan give pålæg herom til den pågældende virksomhed.

•••
profile photo
Profilside