Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 31

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 31

Virksomhederne skal efter anmodning give Energinet og Energistyrelsen oplysning om alle forhold af relevans for beredskabsarbejdet, herunder oplysninger til brug for det i § 9, stk. 1, nævnte informationsarbejde, den i § 11, stk. 1 og 2, nævnte klassificering og den i §§ 24-27 angivne krisehåndtering. Energinet skal tilsvarende oplyse Energistyrelsen om alle forhold af relevans for beredskabsarbejdet.