14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 I en beredskabssituation omfattende sikkerhedsrelaterede hændelser håndteres beredskabssituationen efter stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Når der i henhold til den nationale beredskabsplan fastsættes et sikkerhedsberedskabsniveau, vil Energistyrelsen eller andre myndigheder underrette Energinet herom. På dette grundlag skal Energinet træffe beslutning om, hvilke sikkerhedsberedskabsforanstaltninger der skal gennemføres for elsektoren, herunder hvilke virksomheder og anlæg der skal omfattes heraf. Energinet skal løbende vurdere behovet for at ændre disse sikkerhedsberedskabsforanstaltninger. Energistyrelsen skal underrettes om de besluttede sikkerhedsberedskabsforanstaltninger og ændringer heraf.

•••

Stk. 3 I perioden fra en sikkerhedsrelateret hændelse er kendt, og indtil der for denne situation er fastsat et sikkerhedsberedskabsniveau efter stk. 2, skal Energinet, hvis Energinet vurderer det hensigtsmæssigt, iværksætte relevante forberedelser i virksomheder i elsektoren, således at der hurtigt kan iværksættes sikkerhedsberedskabsforanstaltninger, såfremt der fastsættes et sikkerhedsberedskabsniveau med tilhørende anbefalinger om sikkerhedsberedskabsforanstaltninger. Energinet kan tilsvarende ændre eller annullere sådanne forberedelser. Energistyrelsen skal underrettes herom bl.a. med henblik på underretning af andre myndigheder.

•••

Stk. 4 Når der efter stk. 2 er fastsat et sikkerhedsberedskabsniveau, skal Energinet underrette de relevante virksomheder herom og om de sikkerhedsberedskabsforanstaltninger, som er besluttet efter stk. 2. Virksomhederne skal gennemføre disse sikkerhedsberedskabsforanstaltninger efter beredskabsplanerne og skal underrette Energinet, når de er gennemført. Energinet kan på grundlag af en konkret vurdering af situationen godkende ændringer af planlagte foranstaltninger.

•••
profile photo
Profilside