14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Beredskabssituationer skal håndteres af de enkelte virksomheder på grundlag af deres beredskabsplaner med de nødvendige tilpasninger til situationen.

•••

Stk. 2 Energinet skal løbende vurdere, om der er risiko for, at der indtræffer en beredskabssituation med risiko for, at samfundets elforsyning ikke kan opretholdes og videreføres i normalt omfang. Såfremt Energinet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal Energinet underrette Energistyrelsen herom, jf. § 23, stk. 2, og samtidig træffe nødvendige foranstaltninger for at reducere risikoen for og konsekvenserne af en sådan beredskabssituation. Energinet kan i dette arbejde inddrage virksomhederne i det omfang, det skønnes nødvendigt.

•••

Stk. 3 Energinet skal ved brug af sektorberedskabsplanen efter § 8, stk. 1, hurtigt videresende relevante meddelelser om beredskabsmæssige forhold, som Energinet modtager fra myndigheder m.fl., til de relevante virksomheder, om nødvendigt suppleret med anbefalinger om foranstaltninger, som virksomhederne kan igangsætte.

•••

Stk. 4 I tilfælde af større strømafbrydelser og andre større hændelser, som berører flere virksomheder, skal Energinet sikre, at krisehåndteringen efter stk. 1 i nødvendigt omfang justeres, således at der foretages en hurtig, koordineret og prioriteret krisehåndtering for det samlede elforsyningssystem. Energinet skal sikre, at virksomheden modtager løbende og tilstrækkelig viden fra virksomhederne til at vurdere denne samlede krisehåndtering og mulighederne for at forbedre denne, f.eks. gennem ændret prioritering af indsatsen eller indsættelse af yderligere ressourcer.

•••

Stk. 5 I tilfælde af større strømafbrydelser og andre større hændelser, som berører flere virksomheder, skal Energinet drøfte krisehåndteringen med relevante virksomheder i elsektoren med det formål, at virksomhedernes ressourcer i form af personale, materiel, kritiske reservedele m.m. indsættes på en måde, som bedst muligt sikrer genetableringen af det samlede elforsyningssystem.

•••
profile photo
Profilside