14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Virksomhederne skal afholde beredskabsøvelser i anvendelse af deres beredskabsplaner efter § 7, stk. 1.

•••

Stk. 2 Energinet skal afholde beredskabsøvelser i anvendelse af sektorberedskabsplanen efter § 8, stk. 1, og skal heri inddrage væsentlige dele af virksomhedernes planer efter § 7, stk. 1.

•••

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte øvelser skal afholdes mindst en gang hvert andet år og skal over en 5-årig periode dække de væsentligste dele af virksomhedernes beredskab. Virksomhederne skal udarbejde en tentativ 5-årig øvelsesplan dækkende perioden fra 1. juli 2016 til 30. juni 2021 og derefter udarbejdes en ny tentativ øvelsesplan for en ny 5-årig periode. Planen skal revideres årligt senest 1. juli. I planen angives formålet med de planlagte øvelser, f.eks. træning, kontrol eller udvikling.

•••

Stk. 4 Virksomhederne henholdsvis Energinet skal udarbejde en rapport om hver afholdt øvelse, herunder dennes forløb og de opnåede erfaringer samt planlagt opfølgning og tidsplan herfor. Rapportering om øvelser efter stk. 1 og 2 fremsendes senest 3 måneder efter øvelsen til Energistyrelsen. Energistyrelsen kan, efter forudgående høring af virksomheden, dele øvelsesrapporten med Energinet, hvis Energistyrelsen vurderer, at det er nødvendigt for, at Energinet kan udføre de koordinerende opgaver efter denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 5 Energistyrelsen udarbejder en vejledning om de øvelser, der for forskellige virksomheder i elsektoren forventes gennemført over en 5-årig periode dækkende de væsentligste dele af virksomhedernes beredskab, jf. stk. 3.

•••
profile photo
Profilside