Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 2

Beredskabet skal sikre opretholdelse og videreførelse af samfundets elforsyning i tilfælde af beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer, dvs. krisesituationer i freds- og krigstid forårsaget af naturskabte, menneskeskabte og teknologiske trusler (beredskabssituationer).

Stk. 2 Virksomhedernes beredskabsarbejde skal indgå i planlægnings- og driftsopgaver vedrørende elforsyningssystemet med henblik på

  • 1) at reducere elforsyningssystemets sårbarheder og risici,

  • 2) at sikre et hensigtsmæssigt beredskab over for disse sårbarheder og risici,

  • 3) at sikre en koordineret og effektiv krisehåndtering og

  • 4) at sikre den nødvendige kommunikation og informationsudveksling i forbindelse hermed.