14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Beredskabet skal sikre opretholdelse og videreførelse af samfundets elforsyning i tilfælde af beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer, dvs. krisesituationer i freds- og krigstid forårsaget af naturskabte, menneskeskabte og teknologiske trusler (beredskabssituationer).

•••

Stk. 2 Virksomhedernes beredskabsarbejde skal indgå i planlægnings- og driftsopgaver vedrørende elforsyningssystemet med henblik på

  • 1) at reducere elforsyningssystemets sårbarheder og risici,

  • 2) at sikre et hensigtsmæssigt beredskab over for disse sårbarheder og risici,

  • 3) at sikre en koordineret og effektiv krisehåndtering og

  • 4) at sikre den nødvendige kommunikation og informationsudveksling i forbindelse hermed.

•••
profile photo
Profilside