Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 18

Energinet skal etablere et formaliseret samarbejde om beredskabsforhold i elsektoren, bl.a. gennem informationsvirksomhed og møder om beredskabsforhold.

Stk. 2 Energinet skal varetage arbejdet i de lokale beredskabsstabe, som er etableret af politikredsene, og kan inddrage de øvrige virksomheder heri. Energinet skal sammen med Energistyrelsen kunne indgå i den nationale operative stab.

Stk. 3 Energinet skal arbejde for at koordinere sine beredskabsplaner med de systemansvarlige virksomheder i nabolandene i muligt omfang og for en hensigtsmæssig informationsudveksling med disse virksomheder om planlægningsmæssige og operative forhold.