Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 17

Energinet skal til Energistyrelsen fremsende vurderinger af de beredskabsmæssige konsekvenser af forslag til udbygning af transmissionsnet på over 100 kV.