Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 16

Energinet skal gennemføre foranstaltninger for at sikre,

  • 1) at sandsynligheden for en strømafbrydelse holdes på et rimeligt niveau,

  • 2) at der kan udføres en hurtig, koordineret og prioriteret reetablering af elforsyningen i tilfælde af strømafbrydelser, og

  • 3) at generne for elforbrugerne og for samfundet i øvrigt ved en strømafbrydelse mindskes i muligt omfang.