14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Energinet skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende elsektorens beredskab, herunder

  • 1) videreformidle relevante meddelelser og informationer mellem myndighederne og elsektorens virksomheder og

  • 2) fremskaffe data og andre informationer om sektoren af betydning for samfundets beredskab.

•••

Stk. 2 Energinet skal sikre, at virksomheden når som helst i en beredskabssituation kan forestå elsektorens krisehåndtering og kan fremskaffe relevante og opdaterede informationer om elsektorens forhold til brug for myndighedernes krisehåndtering, herunder om

  • 1) situationen i nabolandenes elforsyningssystemer af relevans for denne krisehåndtering og

  • 2) situationen i væsentlige dele af de indenlandske net, også på spændingsniveauer op til 100 kV.

•••
profile photo
Profilside