Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 15

Energinet skal varetage de overordnede, koordinerende planlægningsmæssige og operative opgaver vedrørende elsektorens beredskab, herunder

  • 1) videreformidle relevante meddelelser og informationer mellem myndighederne og elsektorens virksomheder og

  • 2) fremskaffe data og andre informationer om sektoren af betydning for samfundets beredskab.

Stk. 2 Energinet skal sikre, at virksomheden når som helst i en beredskabssituation kan forestå elsektorens krisehåndtering og kan fremskaffe relevante og opdaterede informationer om elsektorens forhold til brug for myndighedernes krisehåndtering, herunder om

  • 1) situationen i nabolandenes elforsyningssystemer af relevans for denne krisehåndtering og

  • 2) situationen i væsentlige dele af de indenlandske net, også på spændingsniveauer op til 100 kV.