14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 819 af 14. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 For anlæg i klasse 1 og 2 efter § 11, stk. 1, skal virksomhederne sikre, at planmaterialet angiver følgende oplysninger om anlægget (sikringsplaner):

  • 1) Summariske oplysninger om anlægget inkl. relevant kortmateriale.

  • 2) Beskrivelse af anlæggets sårbarhed, herunder dets afhængighed af andre anlæg eller funktioner.

  • 3) Beskrivelse af de forhold, som er angivet i §§ 10 og 13.

  • 4) Mulighederne for og forventet varighed for reetablering i tilfælde af beskadigelse af de dele af anlægget, som er væsentlige for elforsyningen.

  • 5) Angivelse af, om der er sikkerhedsfølsomme oplysninger om anlægget.

  • 6) Kontaktoplysninger om beredskabskoordinator og den sikringsansvarlige medarbejder.

•••

Stk. 2 Oplysningerne efter stk. 1 kan fremgå af den sammenfattende beredskabsplan efter § 7, stk. 1, nr. 1, eller af særskilte sikringsplaner.

•••
profile photo
Profilside