Bekendtgørelse om beredskab for elsektoren § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2646 af 28. december 2021

§ 10

Beredskabsplaner efter §§ 7 og 8 skal sikre, at virksomheder med anlæg i klasse 1 og 2, jf. § 11, stk. 1, i en beredskabssituation hurtigt kan gennemføre sikkerhedsberedskabsforanstaltninger efter den nationale beredskabsplan som led i den nationale krisehåndtering.

Stk. 2 Energistyrelsen skal udarbejde en vejledning om de praktiske muligheder for virksomhedernes gennemførelse af konkrete sikkerhedsberedskabsforanstaltninger.