Bekendtgørelse om bemyndigelse af sundheds- og ældreministerens beføjelser og pligter efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme til andre myndigheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 366 af 4. april 2020

I medfør af 1, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Styrelsen for Patientsikkerhed bemyndiges til at udøve de beføjelser, der er tillagt sundheds- og ældreministeren efter § 9, § 11, stk. 3, § 12, stk. 1, og § 16, stk.1, og til at varetage forpligtelsen til at yde vejledning efter § 20 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed bemyndiges til at modtage anmeldelser om, at en person lider af en alment farlig sygdom, som en læge eller politiet er forpligtet til at videregive efter § 21, 2. pkt., i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§ 2

Fødevarestyrelsen bemyndiges til, efter forhandling med Styrelsen for Patientsikkerhed, at udøve den beføjelse, der er tillagt sundheds- og ældreministeren efter § 11, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen bemyndiges til at udøve de beføjelser, der er tillagt sundheds- og ældreministeren efter § 11, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2020 kl. 10.00.