14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 1. marts 2021 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 508 af 24. April 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Justitsministeren bemyndiges til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 her i landet, efter forhandling med erhvervsministeren at fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler og andre lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang, for så vidt angår arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer). Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

•••

Stk. 2 Justitsministeren bemyndiges endvidere til i medfør af § 1, stk. 3, og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet efter og straf for overtrædelse af regler udstedt efter bemyndigelsen i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside