14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 15. september 2021

Bekendtgørelse nr. 417 af 13. marts 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

I medfør af § 3, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Justitsministeren bemyndiges til i medfør af § 36 i epidemiloven efter forhandling med erhvervsministeren og sundhedsministeren at fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler og andre lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang, for så vidt angår arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer). Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

Stk. 2 Justitsministeren bemyndiges endvidere til i medfør af § 64, og § 66, stk. 3, i epidemiloven at fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet efter og straf for overtrædelse af regler udstedt efter bemyndigelsen i stk. 1.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 15. september 2021.

profile photo
Profilside