Bekendtgørelse om behandlingssikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1028 af 11. juli 2018

§ 3

Forsvarets Efterretningstjeneste skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Tilsvarende gælder for databehandlere, der behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer for Forsvarets Efterretningstjeneste.