Bekendtgørelse om behandlingssikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1028 af 11. juli 2018

§ 2

Personer, virksomheder m.v., der udfører arbejde under Forsvarets Efterretningstjeneste eller Forsvarets Efterretningstjenestes databehandlere, og som får adgang til oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer, må kun behandle disse efter instruks fra Forsvarets Efterretningstjeneste, medmindre andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte instruks må ikke begrænse den journalistiske frihed eller være til hinder for tilvejebringelsen af et kunstnerisk eller litterært produkt.