14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 423 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Når der træffes afgørelse vedrørende et krav om erstatning efter straffuldbyrdelsesloven § 106 eller § 107, skal der gøres notat herom. Det skal fremgå af notatet, at den indsatte er orienteret om muligheden for at påklage afgørelsen til Direktoratet for Kriminalforsorgen, i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 3, stk. 1, og om fristen for at indgive klage, jf. § 3, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside