14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandlingen af krav fra dømte og varetægtsarrestanter om erstatning i anledning af uforskyldte indgreb under fuldbyrdelse af straf m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 423 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Spørgsmål om erstatning til varetægtsarrestanter i anledning af strafferetlig forfølgning behandles efter retsplejelovens kapitel 93 a.

•••

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet sender spørgsmål om erstatning til varetægtsarrestanter, jf. stk. 1, til anklagemyndigheden til videre foranstaltning.

•••
profile photo
Profilside