Bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 687 af 17. april 2021

§ 3

Tilsynet vurderer, om en indberetning giver tilsynet anledning til at foretage videre behandling.

Stk. 2 Tilsynet vejleder generelt om muligheden for at indberette om alvorlige fejl i eller alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften og it-udviklingen af Skatteforvaltningens it-område til whistleblowerordninger.