Bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 687 af 17. april 2021

§ 2

For at tilsynet kan behandle en indberetning, skal den angå alvorlige fejl eller alvorlige uregelmæssigheder, som er af væsentlig betydning for løsningen af de opgaver, som Skatteforvaltningens it-systemer skal varetage.

Stk. 2 En indberetning vil omhandle alvorlige fejl eller alvorlige uregelmæssigheder, hvis den angår væsentlige uregelmæssigheder i Skatteforvaltningens it-systemers drift eller væsentlige risici forbundet med et it-udviklingsprojekt, som ikke tidligere har været adresseret i tilsynet eller Statens It-råd.

Stk. 3 En indberetning vil omhandle alvorlige fejl eller alvorlige uregelmæssigheder, hvis den omhandler, at anvendelsen af Skatteforvaltningens it-systemer indebærer sagsbehandling, der ikke er i overensstemmelse med gældende ret.