Bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 687 af 17. april 2021

§ 1

Tilsynet behandler indberetninger, som tilsynet modtager fra whistleblowerordninger, om:

  • 1) alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften på Skatteforvaltningens it-område,

  • 2) alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-udviklingen af Skatteforvaltningens it-område, og

  • 3) alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med både it-driften og -udviklingen.