Bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 687 af 17. april 2021

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Tilsynet behandler indberetninger, som tilsynet modtager fra whistleblowerordninger, om:

  • 1) alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften på Skatteforvaltningens it-område,

  • 2) alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-udviklingen af Skatteforvaltningens it-område, og

  • 3) alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med både it-driften og -udviklingen.

§ 2

For at tilsynet kan behandle en indberetning, skal den angå alvorlige fejl eller alvorlige uregelmæssigheder, som er af væsentlig betydning for løsningen af de opgaver, som Skatteforvaltningens it-systemer skal varetage.

Stk. 2 En indberetning vil omhandle alvorlige fejl eller alvorlige uregelmæssigheder, hvis den angår væsentlige uregelmæssigheder i Skatteforvaltningens it-systemers drift eller væsentlige risici forbundet med et it-udviklingsprojekt, som ikke tidligere har været adresseret i tilsynet eller Statens It-råd.

Stk. 3 En indberetning vil omhandle alvorlige fejl eller alvorlige uregelmæssigheder, hvis den omhandler, at anvendelsen af Skatteforvaltningens it-systemer indebærer sagsbehandling, der ikke er i overensstemmelse med gældende ret.

§ 3

Tilsynet vurderer, om en indberetning giver tilsynet anledning til at foretage videre behandling.

Stk. 2 Tilsynet vejleder generelt om muligheden for at indberette om alvorlige fejl i eller alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften og it-udviklingen af Skatteforvaltningens it-område til whistleblowerordninger.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2021.