Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1067 af 28. juni 2022

§ 8

For domfældte 15-17-årige anbragt i arresthus (Københavns Fængsler) eller Herstedvester Fængsel finder §§ 2-3 tilsvarende anvendelse.