Bekendtgørelse om behandlingen af 15-17-årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1067 af 28. juni 2022

§ 7

Overførsel under strafudståelsen kan ske mellem de i §§ 5-6 nævnte institutioner efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens §§ 24-29 og anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen.