14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om behandling af sager om advokatbeskikkelse § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1319 af 16. December 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Der skal ved ansøgninger om beskikkelse som advokat efter retsplejelovens kapitel 12 træffes afgørelse senest 3 måneder efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige oplysninger fra ansøgeren.

•••

Stk. 2 Fristen kan forlænges én gang, hvis det på grund af sagens karakter ikke er muligt at træffe afgørelse inden 3 måneder. Hvis fristen forlænges, skal ansøgeren inden udløbet af 3 måneders fristen gives meddelelse herom og om, hvornår der herefter senest træffes afgørelse. Det skal fremgå af meddelelsen, hvad begrundelsen er for forlængelsen og for den herved fastsatte frist.

•••

Stk. 3 En overskridelse af 3 måneders fristen efter stk. 1, eller den forlængede frist efter stk. 2, medfører ikke, at ansøgeren kan anse sig som beskikket som advokat.

•••
profile photo
Profilside