Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbudt test for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) som følge af ansættelsesforhold, indrejse i Danmark eller som tilbud til befolkningen m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1981 af 27. oktober 2021

§ 5

Statens Serum Institut videregiver analyseresultatet fra PCR-test til regionsrådenes laboratoriedatabank. Statens Serum Institut videregiver endvidere analyseresultatet fra PCR-test til borgerens alment praktiserende læge. Testresultater gøres tilgængeligt for personer over 15 omfattet i sygesikringsgruppe 1 og 2 via sundhed.dk.

Stk. 2 Regionsrådet gør testresultater vedrørende børn under 15 tilgængelige for barnets forældremyndighedsindehaver digitalt, herunder via sundhed.dk.