Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2468 af 14. december 2021

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. marts 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1982 af 27. oktober 2021 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 ophæves.