Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2468 af 14. december 2021

§ 4

Offentlige og private arbejdsgivere kan efter anmodning fra Statens Serum Institut videregive oplysninger om ansattes personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer ansatte, til Statens Serum Institut, når det er nødvendigt med henblik på at identificere borgere, der tilhører en målgruppe som nævnt i § 1.

Stk. 2 Arbejdsgivere som nævnt i stk. 1, kan videregive oplysninger som nævnt i stk. 1, til regionsrådet, når de registrerede tilhører en målgruppe som nævnt i § 1, og når videregivelsen er nødvendig med henblik på, at de registrerede kan blive tilbudt vaccination mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller med henblik på at vaccinere personer, der vælger at benytte sig af et sådant tilbud.