Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2468 af 14. december 2021

§ 3

Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, praktiserende læger og private behandlingssteder og institutioner m.v. inden for social- og sundhedssektoren kan efter anmodning fra Statens Serum Institut videregive personoplysninger som nævnt i § 1, til Statens Serum Institut, når det er nødvendigt med henblik på at identificere borgere, der tilhører en målgruppe som nævnt i § 1.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen, praktiserende læger og private behandlingssteder og institutioner m.v. inden for social- og sundhedssektoren kan videregive personoplysninger som nævnt i § 1, til regionsrådet, når de registrerede tilhører en målgruppe som nævnt i § 1, og når videregivelsen er nødvendig med henblik på, at de registrerede kan blive tilbudt vaccination mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller med henblik på at vaccinere personer, der vælger at benytte sig af et sådant tilbud.