Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2468 af 14. december 2021

§ 2

Statens Serum Institut behandler personoplysninger i forbindelse med, at instituttet opretter et vaccinationsprogram for registrerede, der tilhører en målgruppe som nævnt i § 1, i Det Danske Vaccinationsregister, herunder oplysninger om navn og personnummer eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer fysiske personer.

Stk. 2 Statens Serum Institut behandler endvidere personoplysninger som nævnt i stk. 1, i forbindelse med, at instituttet opretter rekvisitioner på vaccinationer til personer, der er omfattet af en målgruppe som nævnt i § 1, i regionernes fælles rekvireringssystem.

Stk. 3 Regionsrådet behandler, herunder opbevarer, personoplysninger omfattet af stk. 1, i regionernes fælles rekvireringssystem.