14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19

Bekendtgørelse nr. 2468 af 14. december 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19

I medfør af § 53 i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 20. december 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Statens Serum Institut kan behandle personoplysninger om navn, personnummer eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer fysiske personer, og andre oplysninger, herunder oplysninger om alder, sygdom, bopæl og beskæftigelse m.v., når det er nødvendigt med henblik på at kunne tilbyde vaccination mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Statens Serum Institut må alene behandle oplysninger omfattet af 1. pkt., når de registrerede tilhører en målgruppe, som ifølge myndighederne er relevante at tilbyde vaccination som led i indsatsen for at hindre udbredelse og smitte af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller med henblik på at identificere, om en registreret tilhører en sådan målgruppe.

§2 Statens Serum Institut behandler personoplysninger i forbindelse med, at instituttet opretter et vaccinationsprogram for registrerede, der tilhører en målgruppe som nævnt i § 1, i Det Danske Vaccinationsregister, herunder oplysninger om navn og personnummer eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer fysiske personer.

Stk. 2 Statens Serum Institut behandler endvidere personoplysninger som nævnt i stk. 1, i forbindelse med, at instituttet opretter rekvisitioner på vaccinationer til personer, der er omfattet af en målgruppe som nævnt i § 1, i regionernes fælles rekvireringssystem.

Stk. 3 Regionsrådet behandler, herunder opbevarer, personoplysninger omfattet af stk. 1, i regionernes fælles rekvireringssystem.

§3 Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, praktiserende læger og private behandlingssteder og institutioner m.v. inden for social- og sundhedssektoren kan efter anmodning fra Statens Serum Institut videregive personoplysninger som nævnt i § 1, til Statens Serum Institut, når det er nødvendigt med henblik på at identificere borgere, der tilhører en målgruppe som nævnt i § 1.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen, praktiserende læger og private behandlingssteder og institutioner m.v. inden for social- og sundhedssektoren kan videregive personoplysninger som nævnt i § 1, til regionsrådet, når de registrerede tilhører en målgruppe som nævnt i § 1, og når videregivelsen er nødvendig med henblik på, at de registrerede kan blive tilbudt vaccination mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller med henblik på at vaccinere personer, der vælger at benytte sig af et sådant tilbud.

§4 Offentlige og private arbejdsgivere kan efter anmodning fra Statens Serum Institut videregive oplysninger om ansattes personnumre eller lignende oplysninger, der entydigt identificerer ansatte, til Statens Serum Institut, når det er nødvendigt med henblik på at identificere borgere, der tilhører en målgruppe som nævnt i § 1.

Stk. 2 Arbejdsgivere som nævnt i stk. 1, kan videregive oplysninger som nævnt i stk. 1, til regionsrådet, når de registrerede tilhører en målgruppe som nævnt i § 1, og når videregivelsen er nødvendig med henblik på, at de registrerede kan blive tilbudt vaccination mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller med henblik på at vaccinere personer, der vælger at benytte sig af et sådant tilbud.

§5 Statens Serum Institut kan videregive personoplysninger som nævnt i § 1 til kommunalbestyrelsen, regionsrådet og praktiserende læger og private behandlingssteder og institutioner m.v. inden for social- og sundhedssektoren, når det er nødvendigt med henblik på formål som nævnt i § 1.

Stk. 2 Uanset sundhedslovens § 157 a, stk. 2 og 5, kan praktiserende læger indhente vaccinationsoplysninger i Det Danske Vaccinationsregister om borgere, der er tilknyttet lægens klinik, når det er nødvendigt med henblik på at kunne tilbyde vaccination mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

§6 Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, praktiserende læger og private behandlingssteder og institutioner m.v. inden for social- og sundhedssektoren kan behandle personoplysninger som nævnt i § 1, når det er nødvendigt med henblik på at kunne tilbyde vaccination mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) eller med henblik på at identificere, om de registrerede tilhører en målgruppe, som ifølge myndighederne er relevante at tilbyde vaccination.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen behandler personoplysninger som nævnt i § 1, herunder om en borger er blevet tilbudt vaccination mod Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), når det er nødvendigt med henblik på at kunne tilbyde kommunale ydelser i relation til tilbuddet om vaccination, herunder tilbud om hjælp til transport til og fra vaccinationsstedet, tidsbestilling m.v., til borgere, der tilhører en målgruppe som nævnt i § 1, og som vælger at benytte sig af et tilbud om vaccination.

§7 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. marts 2022.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1982 af 27. oktober 2021 om behandling af personoplysninger i forbindelse med tilbud om vaccination mod COVID-19 ophæves.

profile photo
Profilside